1 2 3 4 5 6 7

Bảo mật

Chúng tôi xin cam kết không bán những dữ liệu và thông tin, nhất là số điện thoại di động, địa chỉ email và dữ liệu truy cập của bạn từ cookies cho bất kỳ bên thứ ba nào để tạo doanh thu cho chúng tôi.

BICHELI cam kết bảo mật tất cả những thông tin cá nhân của bạn. Bạn cần biết chúng tôi quản lý những thông tin cá nhân tập hợp được từ  người sử dụng trang web Bicheli như thế nào. Hãy đọc và tìm hiểu về những quy định bảo mật thông tin sau đây.

Việc bạn truy cập, đăng ký, sử dụng BICHELI.COM có nghĩa rằng bạn hiểu rõ và đồng ý và chấp nhận ràng buộc bởi các điều khoản của bản quy định bảo mật của chúng tôi.

Tập hợp thông tin

Thông tin cá nhân

BICHELI/COM hoàn toàn miễn phí, bạn không cần phải cung cấp thông tin cá nhân của bạn. BICHELI.COM chỉ yêu cầu các thông tin cá nhân của bạn như: tên, email và một số thông tin không bắt buộc khác khi bạn muốn tương tác với một số nội dung trên website. Các thông tin cá nhân này sử dụng để BICHELI nhận diện và liên hệ với bạn khi cần.
Trường hợp các cá nhân hay pháp nhân (doanh nghiệp) đăng ký cung cấp các dịch vụ có thu phí trên trang web BICHELI.COM chúng tôi cần thêm các thông tin như địa chỉ nơi cung cấp dịch vụ và người chịu trách nhiệm cũng như người đại diện pháp luật doanh nghiệp. Chúng tôi sẽ kiểm tra trước khi kích hoạt tài khoản hay cho phép đăng tải các nội dung và dịch vụ của người và sơ sở kinh doanh đăng ký tài khoản.

Lịch sử tìm kiếm

BICHELI.COM sẽ lưu trữ lịch sử tìm kiếm của bạn trong hệ thống, mục đích của việc lưu trữ này là để chúng tôi có thể đưa ra kết quả tìm kiếm lần sau của bạn chính xác hơn, phù hợp với nhu cầu của bạn.

Cách thức sử dụng thông tin

Thông thường, chúng tôi sử dụng các thông tin bạn cung cấp chỉ để liên hệ, hồi đáp những câu hỏi hay thực hiện các yêu cầu của bạn.

Thông tin cá nhân của bạn sẽ không bị chia sẻ với bất kỳ bên thứ ba nào khi chưa có sự đồng ý của bạn. Nhưng chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cho bên đối tác khi có sự đồng ý của bạn

Dữ liệu khách hàng của BICHELI.COM có thể được chuyển nhượng cho người kế thừa hay người được chỉ định để quản lý công ty khi công ty được sát nhập,được mua lại hoặc phá sản.

Bảo đảm an toàn đối với các thông tin thu thập được

Chúng tôi chỉ tập hợp lại các thông tin cá nhân trong phạm vi phù hợp và cần thiết cho mục đích phục vụ đúng đắn của chúng tôi. Và chúng tôi duy trì các biện pháp thích hợp nhằm bảo đảm tính an toàn, nguyên vẹn, độ chính xác, và tính bảo mật những thông tin mà bạn đã cung cấp. Ngoài ra, chúng tôi cũng có những biện pháp thích hợp để đảm bảo rằng bên thứ ba cũng sử dụng các biện pháp bảo đảm an toàn cho các thông tin mà chúng tôi cung cấp cho họ.

Cookies

Cookies là những file nhỏ được Download để ghi chép các hoạt động trong một trang web. Hiện nay chúng tôi chưa sử dụng cookies và chỉ bắt đầu sử dụng cookies khi chúng tôi có doanh thu từ quảng cáo trên trang web BICHELI.

Chúng tôi sử dụng cookies để ghi chép các hoạt động của nguời sử dụng hay mục đích của người sử dụng không muốn xem cùng nội dung quảng cáo được lặp đi lặp lại nhiều lần. Ngoài ra, chúng tôi cũng chỉ sử dụng cookies để đáp ứng các yêu cầu của người sử dụng và các mục đích tạo dịch vụ cũng như để thiết kế trải nghiệm người dùng tốt hơn.

Trong trang web của BICHELI chúng tôi, chúng tôi có thể đặt quảng cáo của cá nhân, đơn vị khác, những quảng cáo này có thể thu thập cookies của bạn và BICHELI.COM không thể truy cập vào thông tin này. Bất kể lúc nào bạn truy cập vào trang web, hầu hết các trình duyệt đặt chế độ cookies tự động nhận. Nếu bạn muốn làm mất hiệu lực cookies, có thẻ cài đặt cookies trong trình duyệt, tuy nhiên chúng tôi có những thiết lập sẵn những ứng dụng vô hiệu hóa thẻ cài đặt cookies.

Liên kết các Website khác

Nếu bạn nhấn đường liên kết sang trang web thứ ba, bao gồm cả trang quảng cáo, bạn sẽ rời trang BICHELI.COM và sẽ đến trang Web bạn đã chọn. Chúng tôi không thể kiểm soát các hoạt động của bên thứ ba và không chịu trách nhiệm về sự an toàn hay bất kể những nội dung gì có trong các trang web đó.

Sửa đổi và xoá thông tin tài khoản

Bạn có thể sửa đổi, cập nhật thông tin tài khoản của bạn bất cứ lúc nào. Cho dù, bạn tự xoá các thông tin đó đi nhưng chúng tôi có thể phục hồi những thông tin đó từ cơ sở dữ liệu của chúng tôi để giải quyết các tranh chấp, thi hành bản thoả thuận người sử dụng, hay vì các yêu cầu kỹ thuật, pháp lý liên quan đến sự an toàn và những hoạt động của trang website chúng tôi.

Điều khoản thay đổi

Chúng tôi có quyền thay đổi nội dung của các điều khoản này.

Xin thường xuyên xác nhận để biết về các điều khoản thay đổi trong bản quy định bảo mật của chúng tôi. Thêm vào đó chúng tôi sẽ thông báo cho bạn bằng email khi có những thay đổi quan trọng về cách sử dụng liên quan các thông tin cá nhân của bạn. Trong trường hợp bạn từ chối các điều khoản thay đổi có trong BICHELI.COM, xin liên hệ chúng tôi theo địa chỉ email support-bicheli@gmail.com. Khi bạn tiếp tục sử dụng trang web này, có nghĩa là bạn đồng ý và chấp nhận bị ràng buộc với các thay đổi trong bản quy định bảo mật trực tuyến này.

Ban Quản Trị & Đại diện pháp luật Bicheli 2019