1 2 3 4 5 6
Thịt bò hầm Đức vùng sông Rhein

Thịt bò hầm Đức vùng sông Rhein

Rheinischer Sauerbraten là món thịt bò hầm 

Read more

Ingredients

How to cook

Advertisement