Cơm tấm tà hủ ky

Cơm tấm tà hủ ky

Ngày xưa cơm tấm ở Việt Nam chỉ có bì sườn. Nơi xa xứ ở Mỹ nơi đó có thêm món tà hủ ky cuốn tôm chiên dòn

Read more

Ingredients

How to cook

Advertisement